Grote belangstelling in Velsens ’beste Week van de Veiligheid ooit’

Burgemeester Frank Dales kijkt ’heel tevreden’ terug op de Week van de Veiligheid in Velsen.

Belangwekkend en geslaagd was het initiatief, vindt Dales. ,,Velsen is relatief veilig. Maar we willen werken aan een groeiend besef dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. Het is een thema waarmee we continu bezig moeten zijn. Sowieso ik, als burgemeester, maar ook inwoners. Dat zij zich kunnen afvragen: Is dit veilig of is dit niet veilig? En als het niet veilig is, wat kan ik doen?’’

,,Ik kan als burgemeester me een slag in de rondte werken. Ik ben ook verantwoordelijk voor veiligheid, en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Maar ik kan niet als een loodgieter over de lekkende kranen komen repareren.’’ Dus is betrokkenheid van meer instanties nodig, bewustzijn ook, en dat allebei ook bij inwoners.

Weerbaar

Thema van dit jaars Week van de Veiligheid was ’Zelf weerbaar worden’. Velsen liftte mee op de nationale (anonieme) inleveractie van steekwapens en de gemeente organiseerde daarnaast tal van activiteiten zelf. Dales deed actief mee. Maandag gaf hij een les maatschappijleer op het Felisenum Gymnasium in Velsen-Zuid, waar hij tieners wees op de gevaren van (steek)wapens of het ronselen door drugshandelaren en andere criminelen.

Donderdag woonde hij een deel van de workshop ’Herkennen van verdachte situaties’ bij. Wethouder Jeroen Verwoort was bij de workshop ’Voorkomen van een hack’. Voor ondernemers in Velsen waren er (online) weerbaarheidstrainingen.

De burgemeester ging bovendien woensdagavond mee op pad met een jeugdboa: een handhaver, jongerenwerker en toezichthouder ineen, als het ware. ,,Alle jongeren daar wisten van de inleveractie’’, viel Dales op. ,,Zo’n doelgroep willen we ook bereiken.’’ En of ze nu wel of niet een mes inleveren: ,,Ze zijn zich er wel van bewust. Ze hebben het er met elkaar over. Ik hoop dat veel ouders met elkaar en met hun kinderen het hier ook over hebben. Bewustwording, daar begint het mee.’’

Cijfers over de inleveractie worden pas volgende week bekend. Velsen koos er bewust voor om niet alleen bakken op het gemeentehuis of bij de politie neer te zetten, maar ook bij twee jongerencentra, in Velserbroek en Velsen-Noord. Zodat jongeren zich bijvoorbeeld niet geïntimideerd hoefden te voelen.

Belangstelling

Dales vindt het de beste Week van de Veiligheid ooit. De ruime aandacht in de media droeg daar aan bij, denkt de burgemeester. ,,Ik ben heel tevreden. Ik heb gemerkt dat er heel veel belangstelling was voor de activiteiten. Voor de verschillende workshops hadden 170 cursisten zich opgegeven. We hadden gerekend op honderd, dus er is flink overtekend.’’

Dat betekende dat de gemeente mensen moest teleurstellen. ,,Sommigen waren boos. Ze vroegen of er niet meer ruimte of meer workshops konden komen. We kijken of we dat een volgende keer kunnen doen.’’

Bron: IJmuider Courant